+389 (043) 254 500

Драган Богоевски

Менџер на фабрика за сточна храна – Овчеполка